เลือกวันเข้าพัก (จองก่อนเข้าพัก 3 วัน)
จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน

1 คืน

ประกาศ!! คืนวันที่ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม และ 23, 24 ตุลาคม 2563 จองเต็มแล้ว กรุณาเลือกวันเข้าพักเป็นวันอื่นค่ะ

Superior Seaview
ขนาดห้อง: 34 ตารางเมตร

สิทธิประโยชน์

 • พร้อมอาหารเช้า สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 1 ท่าน

ราคา

 • Weekday คืนวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี  ลดจากโปร 8.8 จากราคา 2,800 เป็น 2,576 ต่อห้อง/คืน 
 • Weekend คืนวัน ศุกร์-เสาร์ 3,800 ต่อห้อง/คืน
จ่ายเอง 1,546 บาท/คืน ราคาขาย 2,576 บาท/คืน ราคานี้สำหรับ คืนวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี (รวมภาษีและค่าบริการ)Deluxe Seaview
ขนาดห้อง: 34 ตารางเมตร

สิทธิประโยชน์วันเข้าพัก Weekday (คืนวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี)

 • อาหารเช้า สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 1 ท่าน
 • ฟรีโซฟาเบด พร้อมอาหารเช้า

สิทธิประโยชน์วันเข้าพัก Weekend (คืนวัน ศุกร์-เสาร์)

 • อาหารเช้า สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 1 ท่าน

ราคา

 • Weekday คืนวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี ราคา 3,000 ต่อห้อง/คืน
 • Weekend คืนวัน ศุกร์-เสาร์ 4,000 ต่อห้อง/คืน
จ่ายเอง 1,800 บาท/คืน ราคาขาย 3,000 บาท/คืน ราคานี้สำหรับ คืนวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี (รวมภาษีและค่าบริการ)Deluxe Family Connecting
ขนาดห้อง: 68 ตารางเมตร

สิทธิประโยชน์

 • พร้อมอาหารเช้า สำหรับผู้ใหญ่ 4 ท่าน

ราคา

 • Weekday คืนวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี  ลดจากโปร 8.8 จากราคา 5,700 เป็น 5,244 ต่อห้อง/คืน 
 • Weekend คืนวัน ศุกร์-เสาร์ 8,000 ต่อห้อง/คืน
จ่ายเอง 3,146 บาท/คืน ราคาขาย 5,244 บาท/คืน ราคานี้สำหรับ คืนวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี (รวมภาษีและค่าบริการ)Panoramic Suite Seaview
ขนาดห้อง: 64 ตารางเมตร

สิทธิประโยชน์วันเข้าพัก Weekday (คืนวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี)

ตัวเลือกที่ 1

 • พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • เตียงเสริม พร้อมอาหารเช้าสำหรับเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี หรือผู้ใหญ่ 1 ท่าน (ท่านที่ 3)
 • เครติด อาหาร มูลค่า 500 บาท

ตัวเลือกที่ 2

 • อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • แพคเกจนวดเท้า 45 นาที หรือ คอ บ่า ไหล่ 30 นาที สำหรับ 2 ท่าน

สิทธิประโยชน์วันเข้าพัก Weekend (คืนวัน ศุกร์-เสาร์)

 • อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • เตียงเสริม พร้อมอาหารเช้าสำหรับเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี หรือผู้ใหญ่ 1 ท่าน (ท่านที่ 3)

ราคา

 • Weekday คืนวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี  ลดจากโปร 8.8 จากราคา 5,700 เป็น 5,244 ต่อห้อง/คืน 
 • Weekend คืนวัน ศุกร์-เสาร์ 7,500 ต่อห้อง/คืน
จ่ายเอง 3,146 บาท/คืน ราคาขาย 5,244 บาท/คืน ราคานี้สำหรับ คืนวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี (รวมภาษีและค่าบริการ)One for Two Package
ขนาดห้อง: 34 ตารางเมตร

สิทธิประโยชน์

 • ห้องพัก Deluxe Seaview พร้อมอาหารเช้า สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 1 ท่าน
 • แถมฟรี ห้องพักโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต หรือ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 1 คืน

เงื่อนไข

 • ต้องเข้าพักโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยาก่อน และรับวอชเชอร์ห้องพักเพื่อใช้เข้าพักที่โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต หรือ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
จ่ายเอง 3,420 บาท/คืน ราคาขาย 5,700 บาท/คืน (รวมภาษีและค่าบริการ)Double Deluxe Seaview (1 Free 1)
ขนาดห้อง: 34 ตารางเมตร

สิทธิประโยชน์วันเข้าพัก Weekday (คืนวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี)

 • แถมฟรีห้องพัก Deluxe Seaview  1 คืน (สำหรับคืนวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี)
 • อาหารเช้า สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 1 ท่าน
 • เครดิต อาหาร มูลค่า 500 บาท

สิทธิประโยชน์วันเข้าพัก Weekend (คืนวัน ศุกร์-เสาร์)

 • แถมฟรีห้องพัก Deluxe Seaview 1 คืน (สำหรับคืนวัน ศุกร์-เสาร์)
 • อาหารเช้า สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 1 ท่าน

ราคา

 • Weekday คืนวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี 6,000 ต่อห้อง/คืน
 • Weekend คืนวัน ศุกร์-เสาร์ 8,000 ต่อห้อง/คืน
จ่ายเอง 3,600 บาท/คืน ราคาขาย 6,000 บาท/คืน ราคานี้สำหรับ คืนวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี (รวมภาษีและค่าบริการ)One for Two Package
ขนาดห้อง: 64 ตารางเมตร

สิทธิประโยชน์

 • ห้องพัก Panoramic Suite พร้อมอาหารเช้า สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 1 ท่าน
 • แถมฟรี ห้องพักโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต หรือ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ 1 คืน

เงื่อนไข

 • ต้องเข้าพักโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยาก่อน และรับวอชเชอร์ห้องพักเพื่อใช้เข้าพักที่โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต หรือ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
จ่ายเอง 4,600 บาท/คืน ราคาขาย 7,600 บาท/คืน (รวมภาษีและค่าบริการ)Two-Bedroom Panoramic Suite
ขนาดห้อง: 98 ตารางเมตร

สิทธิประโยชน์

 • อาหารเช้า สำหรับผู้ใหญ่ 4 ท่าน และ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 1 ท่าน

ราคา

 • Weekday คืนวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี 8,500 ต่อห้อง/คืน
 • Weekend คืนวัน ศุกร์-เสาร์ 9,900 ต่อห้อง/คืน

 

จ่ายเอง 5,500 บาท/คืน ราคาขาย 8,500 บาท/คืน ราคานี้สำหรับ คืนวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี (รวมภาษีและค่าบริการ)โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา

ข้อมูลในละแวกนี้ กรุงเทพ

แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ พัทยา ตั้งอยู่ใกล้ชายหาดในย่าน พัทยากลาง และเชื่อมต่อกับศูนย์การค้า ทิฟฟานีโชว์ และ อาร์ต อิน พาราไดซ์ คือสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ไม่ควรพลาดในย่านนี้ ส่วนสวรรค์สำหรับขาช้อปก็ต้องเป็น ถนนชายหาดพัทยา และ ถนนคนเดิน หากพาลูกๆ ไปเที่ยว แนะนำให้แวะ การ์ตูนเน็ตเวิร์คอเมโซน และไปเพลิดเพลินกับกิจกรรมหรือเกมได้ที่ พีระเซอร์กิต

แกลเลอรี่ รูปภาพ

             

ข้อมูลที่พัก

โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ พัทยา

โรงแรมหรู เชื่อมต่อกับศูนย์จัดการประชุมใน พัทยากลาง สามารถเดินไป ถนนชายหาดพัทยา ได้

โรงแรมนี้มี 2 ห้องอาหาร, บริการสปาครบวงจร และสวนน้ำฟรี ทางที่พักยังให้บริการ บริการ WiFi ฟรีในพื้นที่สาธารณะ และที่จอดรถฟรี สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, ฟิตเนส และสโมสรสำหรับเด็กฟรี ห้องพักทั้ง 396 ห้อง ใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยมีเสื้อคลุมอาบน้ำ และรองเท้าสวมภายในห้องให้บริการ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ตู้เย็น และเครื่องชงกาแฟ นอกจากนี้ ยังมีWi-Fi ฟรี, ระเบียง และสมาร์ททีวีพร้อมช่องดาวเทียม

แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ พัทยา มีห้องพักปรับอากาศ 396 ห้อง พร้อมด้วยตู้นิรภัยและน้ำดื่มบรรจุขวดฟรี ห้องพักมีระเบียง ผู้เข้าพักสามารถใช้ตู้เย็นและเครื่องชงกาแฟ/ชาในห้องพักได้ ห้องน้ำมีเสื้อคลุมอาบน้ำ , รองเท้าสวมภายในห้อง, โถสุขภัณฑ์แบบบิเดท์อิเล็กทรอนิกส์ และ ของใช้ในห้องน้ำฟรี โรงแรมนี้ใน พัทยา มี Wi-Fi ให้บริการฟรี สมาร์ททีวี 43 นิ้ว มีช่องดาวเทียม นอกจากนี้ ห้องพักยังประกอบด้วย ไดร์เป่าผม และ ผ้าม่านกันแสง มีบริการทำความสะอาดทุกวัน

 

ภายในโรงแรมมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งและสระว่ายน้ำสำหรับเด็ก สิ่งอำนวยความสะดวกด้านนันทนาการอื่นๆ ได้แก่ สวนน้ำฟรี และฟิตเนส

ผู้เข้าพักสามารถผ่อนคลายไปกับบริการสปาเต็มรูปแบบของโรงแรมแห่งนี้ บริการต่างๆ ได้แก่ การนวดไทย บอดี้แรป และสครับขัดผิว สปาเปิดทุกวัน


แนวทางปฏิบัติการทำความสะอาดและความปลอดภัย

มาตรการยกระดับมาตรฐานความสะอาด

 • ยึดแนวทางปฏิบัติการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรคของ Safety and Health Administration (ไทย)
 • บริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
 • ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในการทำความสะอาดที่พัก

การรักษาระยะห่างทางสังคม

 • ใช้มาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม
 • มีการติดตั้งแผ่นกั้นป้องกันในบริเวณติดต่อหลัก
 • บริการเช็คเอาท์แบบไร้สัมผัส

มาตรการความปลอดภัย

 • มีบริการอาหารแบบแยกบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้เข้าพักแต่ละท่านสำหรับบริการรูมเซอร์วิส
 • ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มือมีให้บริการ
 • มีการเช็คอุณหภูมิผู้เข้าพัก
 • มีการตรวจอุณหภูมิพนักงาน
 • พนักงานสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก

อินเทอร์เน็ต

 • มีให้บริการทุกห้อง: Wi-Fi ฟรี
 • มีบริการในพื้นที่สาธารณะบางส่วน: Wi-Fi ฟรี

ที่จอดรถและบริการรับส่ง

 • ที่จอดรถฟรี
 • ที่จอดรถจำนวนจำกัด

อาหารและเครื่องดื่ม

 • อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (ทุกวัน 6:00 น. - 10:30 น.): ผู้ใหญ่ THB 550 เด็ก THB 275
 • 2 ห้องอาหาร
 • รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง

กิจกรรม

 • ห้องเล่นเกม/อาร์เคด
 • สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก
 • ฟิตเนส
 • สวนน้ำฟรี
 • บริการสปาครบวงจร
 • สระว่ายน้ำกลางแจ้ง
 • ช้อปปิ้ง

สำหรับครอบครัว

 • ห้องเล่นเกม/อาร์เคด
 • สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก
 • บริการซักแห้ง
 • สโมสรสำหรับเด็กฟรี
 • เข้าใช้สวนน้ำฟรี
 • อุปกรณ์ซักรีด
 • สระว่ายน้ำกลางแจ้ง
 • ตู้เย็น
 • สไลเดอร์

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ATM/ธนาคาร
 • ลิฟต์
 • หนังสือพิมพ์ในล็อบบี้ (ฟรี)

บริการผู้เข้าพัก

 • ฝ่ายต้อนรับ 24 ชั่วโมง
 • บริการคอนเซียร์จ
 • บริการทำความสะอาดทุกวัน
 • บริการซักรีด/ซักแห้ง
 • อุปกรณ์ซักรีด
 • ที่ฝากกระเป๋าเดินทาง

ภาษาที่ให้บริการ

 • จีน
 • อังกฤษ
 • ไทย

บริการเกี่ยวกับธุรกิจ

 • ห้องประชุม
 • พื้นที่จัดการประชุม

กลางแจ้ง

 • คาบาน่าริมสระ (ฟรี)
 • ลานระเบียง

สปา

 • สครับขัดผิว
 • บอดี้แรป
 • การนวดไทย
 • สปาเปิดทุกวัน

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

 • หากมีคำขอเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ โปรดแจ้งความประสงค์ในช่องคำขอพิเศษที่หน้าจองหลังจากเลือกห้องพัก
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในห้องพัก
 • ที่จอดรถสำหรับผู้ใช้รถเข็น
 • เคาน์เตอร์ลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้รถเข็น
 • อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้รถเข็น (อาจมีข้อจำกัด)

เพิ่มเติม

 • พื้นที่สูบบุหรี่

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก

ห้องนอน

 • เครื่องปรับอากาศ
 • ผ้าม่านกันแสง
 • ผ้าปูที่นอน

ห้องน้ำ

 • เสื้อคลุมอาบน้ำ
 • โถสุขภัณฑ์แบบบิเดท์อิเล็กทรอนิกส์
 • ของใช้ในห้องน้ำฟรี
 • ไดร์เป่าผม
 • ผ้าเช็ดตัว

ความบันเทิง

 • สมาร์ททีวี 43 นิ้ว
 • ช่องดาวเทียม

อาหารและเครื่องดื่ม

 • เครื่องชงกาแฟ/ชา
 • กาต้มน้ำไฟฟ้า
 • น้ำดื่มบรรจุขวดฟรี
 • ตู้เย็น

พื้นที่กลางแจ้ง

 • ระเบียง

เพิ่มเติม

 • โทรศัพท์
 • ตู้นิรภัย
 • รองเท้าสวมภายในห้อง

นโยบายการเข้าพัก

เช็คอิน

 • เวลาเช็คอิน: 14:00 น. - 22:00 น.
 • เช็คอินหลังเวลาที่กำหนดได้ (ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ)
 • อายุผู้เข้าพักขั้นต่ำที่สามารถเช็คอิน 18 ปี

เช็คเอาท์

 • เช็คเอาท์: เที่ยง